Uitgeverij Intermed - Johan van Zwedenlaan 11 - 9744 DX Groningen
Groot geworden door gewoon te blijven! 
Joods Cultureel Kwartier magazine
(JHM magazine) Amsterdam
26e jaargang
omslag
binnenwerk
kleur
bladspiegel
zetspiegel
raster
oplage
omvang
drukprocédé

afwerking
opdrachtgever
verschijnt

verspreiding
130 g/m HV gesat. mc
60 g/m Leipa White Coated
geheel full colour
199 x 273 mm
175 x 240 mm
54 l/cm
15.000 exemplaren per uitgave

minimaal 40 pagina's
binnenwerk: rotatie offset (semi heatset)
omslag: vellen offset
geniet
Joods Historisch Museum
april - augustus - december 2018

door het Joods Historisch Museum