Uitgeverij Intermed is een middelgrote uitgeverij gevestigd in het noorden van het land. Intermed verzorgt met name culturele kranten en magazines voor toonaangevende musea en culturele instellingen in heel Nederland. JHM magazine Dierenambulance Groningen Groninger Museum Museum Belvedere Kunst in Groningen Nederland


Uitgeverij Intermed - Johan van Zwedenlaan 11 - 9744 DX Groningen
Groot geworden door gewoon te blijven! 
 
 
Maakt Betrokken!

MB heet het tijdschrift van Museum Belvédère. Waarvan de twee kapitalen zijn afgeleid laat zich raden. Ze staan voor Museum
Belvédère, Magazine Belvédère, maar misschien ook wel voor Meer Betrokkenheid.
MB verschijnt 3x per jaar en verschaft achtergrondinformatie bij tentoonstellingen, aanwinsten, werken uit de vaste collectie, het museumbeleid, ondersteunende activiteiten en kunst in meest brede zin van het woord.
Zoals in Museum Belvédère landschap, museumgebouw en gepresenteerde kunst een organische afstemming vinden, zullen in MB tekst en beeld aan de hand van een consequente vormgeving met elkaar worden verbonden. Zoals in het museum in inhoud en presentaties zich onderscheidt van andere musea, zo onderscheidt MB zich in vorm en toon van reguliere kunsttijdschriften.


Het bladprofiel

MB is een publiekstijdschrift voor iedere in kunst geïnteresseerde lezer.

Het tijdschrift wil achtergrondinformatie verschaffen bij
tentoonstellingen, aanwinsten, werken uit de vaste collectie, het museumbeleid, ondersteunende activiteiten en kunst in de meest brede zin van het woord.

Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de in missie en doelstelling en geformuleerde uitgangspunten en doelen zoals neergelegd in het beleids- en collectieplan van het museum.

Het tijdschrift wordt uitgegeven door Stichting Museum Belvédère.

MB verschijnt 3x per jaar.

Ieder nummer bevat ca. 50 pagina’s, waarvan ca. 4 pagina’s advertenties.
MB MAGAZINE
Museum Belvédère
Groot geworden door gewoon te blijven! 
39 jaar